• Novinky

     • Lyžiarsky výcvik
      • Lyžiarsky výcvik

      • Žiaci 7. a 8. ročníka absolvovali 5-dňový lyžiarsky výcvik v Litmanovej od 12.2 do 16. 2. Počasie im celý týždeň prialo. Tí, ktorí sa nevedeli lyžovať, získali základy pod vedením skúseného inštruktora a tí skúsenejší lyžovali pod vedením p. uč. Argaláša.

     • Kroje
      • Kroje

      • Skutočnosť, že naši žiaci majú úctu k svojim tradíciám a vážia si staršiu generáciu, potvrdzujú rôznymi vystúpeniami a prezentáciou našej kultúry. Do krojov sa obliekajú veľmi radi, a to nielen počas kultúrnych programov.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou JARABINA
    • zsjarabina@zsjarabina.edu.sk
    • peter.argalas@gmail.com
    • peter.argalas@gmail.com
    • +42152 4284061
    • 065 31 Jarabina 258
  • Fotogaléria

   • Čaro Vianoc v škole
   • Zber papiera
   • Mikuláš
   • Stolnotenisový turnaj
   • Bocianie hniezdo
   • Halová súťaž mladých hasičov - Plavnica
   • „Pasovanie" prvákov
   • Účelové cvičenie a didaktické hry
   • Cesta po Tatranskej magistrále
   • Cezpoľný beh
   • Biologicko - geografická exkurzia
   • Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019