• Novinky

      • Medzníky 2. svetovej vojny

      • Medzníky 2. svetovej vojny – okresné kolo – 26.03.2018

            V CVČ v Starej Ľubovni sa konal vedomostný kvíz z dejín 1. a 2. svetovej vojny, ktorého organizátorom bol Oblastný výbor SZPB. Kvízu sa zúčastnili trojčlenné družstvá z 8 Základných škôl a 1 družstvo z 8. ročného Gymnázia T. Vansovej okresu Stará Ľubovňa. 

           V priebehu kvízu súťažiaci preukázali dobré až výborné vedomosti slovenských a regionálnych dejín. Na popredných miestach sa umiestnili:

       A) Jednotlivci:

       1. Michal Derevjaník (ZŠ Jarabina)

       2. Šimon Lešiga (ZŠ Komenského, Stará Ľubovňa)

       3. Marek Šulík (ZŠ Ľubotín)

       B) Družstva:

       1. ZŠ Jarabina

       2. ZŠ Komenského, Stará Ľubovňa

       3. ZŠ Ľubotín

     • Deň otvorených dverí
      • Deň otvorených dverí

      • Deň otvorených dverí na malej škole s veľkým srdcom

       „Hoci nás nie je veľa, máme veľké a štedré srdce, ktoré je otvorené pre všetkých.“ V duchu takejto myšlienky sme dňa 16. marca 2018 usporiadali náš veľký DEŇ D na Základnej škole v Jarabine.

        Po otvorení brán našej školy sme si našich hostí uctili starým slovanským zvykom – chlebom a soľou. Najskôr sme začali prezentáciou, ktorá všetkým prítomným sprostredkovala informácie zo života školy, jej minulosť i súčasnosť. Zaujímavosťou bola história našej školy v číslach. Tento rok si pripomenieme 58. výročie existencie terajšej budovy školy. V prezentácii nechýbali fotografie z výchovno-vzdelávacieho procesu a aktivít, ktoré rozvíjajú poznávaciu, osobnostnú a emocionálnu stránku našich žiakov.

       Upevňujeme a uchováme aj zvyky a tradície našich predkov, o čom sa presvedčili aj naši hostia v kultúrnom programe po prezentácii. Spev, tanec, humorné slovo či scénka pobavili všetkých, ktorí účinkujúcich žiakov odmenili veľkým potleskom. Veľmi si vážime aj účasť našich bývalých absolventov, ktorí študujú na vybraných stredných školách a prišli nás podporiť svojím vystúpením. Spomienky na školu sú pre nich stále živé a radi sa k nám vracajú.

       Po malom občerstvení  absolvovali hostia, rodičia a malí predškoláci  ukážky niektorých vyučovacích hodín. Na záver sa tí najmenší zabávali v školskom klube detí, vyrábali si vlastné menovky, ale najviac ich zaujalo maľovanie na tvár. Výsledkom boli ich krásne usmievavé tváričky s podobizňami obľúbených zvieratiek či motívov.

       V príjemnej atmosfére so skvelými ľuďmi a deťmi sme mali pocit, že naša práca nie je zbytočná a naša škola rodinného typu s individuálnym prístupom je miestom, kde sa cítime ako doma.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou JARABINA
    • zsjarabina@zsjarabina.edu.sk
    • peter.argalas@gmail.com
    • peter.argalas@gmail.com
    • +42152 4284061
    • 065 31 Jarabina 258
  • Fotogaléria

   • Čaro Vianoc v škole
   • Zber papiera
   • Mikuláš
   • Stolnotenisový turnaj
   • Bocianie hniezdo
   • Halová súťaž mladých hasičov - Plavnica
   • „Pasovanie" prvákov
   • Účelové cvičenie a didaktické hry
   • Cesta po Tatranskej magistrále
   • Cezpoľný beh
   • Biologicko - geografická exkurzia
   • Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019