• Novinky

      • Biologická olympiáda - kategória D

      • Dňa 25. 4. 2018 sa v Centre voľného času v Starej Ľubovni uskutočnilo obvodné kolo 52. ročníka biologickej olympiády – kategória D.  Našu školu úspešne reprezentovali žiačky 6. a 7. ročníka - Petra Derevjaníková a Simona Foltanová. Olympiáda mala tri časti: praktickú, písomnú časť a identifikácia rastlín a  živočíchov. Petra Derevjaníková sa umiestnila na 3. miesteSimona Foltanová na 2. mieste.

       Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

      • Spoznávame kroj našej obce

      • Posolstvo našich predkov, zvyky, miestny dialekt a kroje sa snažíme uchovávať aj pre mladšiu generáciu – žiakov našej školy. 24. apríla sme zorganizovali zaujímavú prednášku pod názvom Spoznávame kroj našej obce, ktorej sa zúčastnili všetci naši žiaci spolu s vyučujúcimi. Prednášajúcim bol PhDr. Ivan Bulík, ktorý všetkým predstavil jednotlivé časti tradičného ženského a mužského kroja, oboznámil nás s materiálmi, z ktorých sa kroj  zhotovuje, s postupom šitia či tkania. Pripravené mal aj staré dobové fotografie Jarabinčanov v krojoch, niektoré až z 19. storočia. Jeho pútavé rozprávanie dopĺňali zážitky a príhody našich dôchodkýň, ktoré prišli oblečené tiež v krojoch. Nechýbala ukážka čepčenia nevesty s typickými jarabinskými piesňami a nakoniec si žiaci mali možnosť vyfarbiť predpripravené obrázky ženského a mužského kroja. Ďakujeme za ústretovú spoluprácu p. I. Bulíkovi a našim dôchodkyniam.  

      • Deň Zeme

      • Každý rok organizujeme v rámci Dňa Zeme aktivity spojené so skrášľovaním našej obce a okolia. Tento rok sme sa rozhodli upraviť a zútulniť okolie našej školy za krásneho slnečného počasia. Šikovné a pracovité ruky našich žiakov, učiteľov a nepedagogických zamestnancov dokázali vyčariť krásne skalky. Naši žiaci nás aj teraz presvedčili, že práca s hrabľami, motykou či metlou im nie je cudzia a pomáhajú aj doma. Sme povďační aj obecnému úradu za materiálnu pomoc pri realizácii nášho Dňa Zeme.

      • Biologická olympiáda

      • Dňa 11. apríla 2018 sa konalo obvodné kolo 52. ročníka  biologickej olympiády kategórie E v Starej Ľubovni. Našu školu pod vedením p. uč. Danici Sikorjákovej úspešne reprezentoval žiak 8. ročníka  Ján Česelka, ktorý obsadil 1. miesto.
        

       Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov aj v krajskom kole.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou JARABINA
    • zsjarabina@zsjarabina.edu.sk
    • peter.argalas@gmail.com
    • peter.argalas@gmail.com
    • +42152 4284061
    • 065 31 Jarabina 258
  • Fotogaléria

   • Čaro Vianoc v škole
   • Zber papiera
   • Mikuláš
   • Stolnotenisový turnaj
   • Bocianie hniezdo
   • Halová súťaž mladých hasičov - Plavnica
   • „Pasovanie" prvákov
   • Účelové cvičenie a didaktické hry
   • Cesta po Tatranskej magistrále
   • Cezpoľný beh
   • Biologicko - geografická exkurzia
   • Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019