• Novinky

     • Návšteva družobnej školy zo Skrudziny (Poľsko)
      • Návšteva družobnej školy zo Skrudziny (Poľsko)

      • Návšteva družobnej školy zo Skrudziny (Poľsko)

       V priebehu dvoch dní (20. – 21. 5. 2015) naša škola hosťovala tri učiteľky a 19 žiakov z družobnej školy zo Skrudziny (Poľsko).

       Pripravili sme pre nich zaujímavý program, ktorý začal po ich príchode prehliadkou Ľubovnianskeho hradu a skanzenu. Po krátkom oddychu sa naši žiaci prezentovali kultúrnym programom a vzájomné zoznámenie sa sme v tanečnom rytme spestrili večernou diskotékou.

        Hoci na druhý deň nám počasie príliš neprialo, zábavno-športové dopoludnie sa vydarilo. Súťažilo sa v zmiešaných družstvách v rôznych disciplínach a žiaci aspoň na chvíľu otestovali aj nové multifunkčné ihrisko pri škole. Popoludní si naši hostia prezreli tunajší Pravoslávny a Gréckokatolícky chrám a svoju návštevu uzavreli prehliadkou pútnického miesta na hore Zvir v Litmanovej.

       Touto cestou chceme vyjadriť veľkú vďaku všetkým mamičkám, ktoré nám pomohli pri realizácii príprav na akciu.

     • Festival drámy a umeleckého slova Alexandra Duchnoviča
      • Festival drámy a umeleckého slova Alexandra Duchnoviča

      • Festival drámy a umeleckého slova Alexandra Duchnoviča.

       V priebehu dvoch dní (14.-15.5.2015) siedmi naši žiaci (Janka Gallyová, Slávka Gallyová, Sophia Derevjaníková, Martin Štefanik, Annamária Mytníková, Sabina Šlampiaková, Peter Kavecký) súťažili na krajskom kole v ukrajinskom prednese. Tento rok sa v Prešove uskutočnil už 54. ročník recitačnej súťaže, ktorá sa nesie pod názvom Festival drámy a umeleckého slova Alexandra Duchnoviča. 

       Vyhodnotenie:
       I. kategória - próza
       2. miesto (Janka Gallyová, 4. ročník)
        
       II. kategória - próza
       1.miesto (Martin Štefanik, 5. ročník)
        
       III. kategória - poézia
       3. miesto (Peter Kavecký, 9. ročník)
       III. kategória - próza
       2. miesto (Sabina Šlampiaková, 8. ročník)
     • Festival drámy a umeleckého slova Alexandra Duchnoviča - 28. 4. 2015
      • Festival drámy a umeleckého slova Alexandra Duchnoviča - 28. 4. 2015

      • Festival drámy a umeleckého slova Alexandra Duchnoviča - 28. 4. 2015

       Vyhodnotenie okresného kola v ukrajinskom prednese:
        
       I. kategória - poézia
       1 m. Slávka Gallyová (4. ročník)
       3.m. Matej Čokina (3. ročník)
       3.m. Mária Derevjaníková (4. ročník)
        
       I. kategória - próza
       1.m. Sophia Derevjaníková (3. ročník)
       1.m. Janka Gallyvá (4. ročník)
       3.m. Jozef Leškovský (3. ročník)
        
       Pripravovala p. uč. Mgr. Bibiána Gontkovská.
        
       II. kategória - poézia
       1.m. Annamária Mytníková (7. ročník)
        
       II. kategória - próza
       1.m. Martin Štefanik (5. ročník)
        
       III. kategória - poézia
       1.m. Peter Kavecký (9. ročník)
        
       III. kategória - próza
       1.m. Sabina Šlampiaková (8. ročník)
        
       Pripravovala p. uč. PhDr. Žaneta Štefaniková. 
     • Deň Zeme
      • Deň Zeme

      • Deň Zeme

       Už sa stalo tradíciou, že naši žiaci každoročne zbierajú odpadky nielen v areáli školy, ale aj v okolí obce. Rozdelili sme sa do niekoľkých skupín a prešli všetkými ulicami. Čo je potešujúce, odpadkov je z roka na rok menej. Odmenou za zber bolo posedenie a opekanie na Oblaze.

     • HISTÓRIA MOJEJ OBCE
      • HISTÓRIA MOJEJ OBCE

      • HISTÓRIA MOJEJ OBCE

       Ešte v októbri sme sa zapojili do okresnej súťaže, ktorú organizovalo ĽOS v Starej Ľubovni pod názvom HISTÓRIA MOJEJ OBCE. Žiaci 9. ročníka (Veronika Virová, Peter Kavecký, Simona Česelková) písomnou formou spracovali históriu a súčasnosť obce Litmanová a žiak 7. ročníka (Mário Šlachtovský) významné osobnosti obce Jarabina, svojich predkov - I.I. Kindju a J. Maťašovskú.

            Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 30. 4. 2015 v Dome kultúry v Starej Ľubovni. Spomedzi viacerých mestských a dedinských škôl uspeli vo svojej kategórii - kolektív žiaci 9. ročníka brožúrkou o Litmanovej. Získali vynikajúce 1. miesto. Niekoľkomesačná drina sa vyplatila. 
        
       Pripravovali: PhDr. Žaneta Štefaniková (jazyková úprava)
                          Mgr. Peter Argaláš (grafická úprava)
     • Marec - mesiac knihy
      • Marec - mesiac knihy

      • Marec - mesiac knihy

       O tom, že kniha nás obohacuje o vedomosti, poznanie, nové informácie a rozvíja našu slovnú zásobu, nám prišli porozprávať do kultúrneho domu zamestnankyne Ľubovnianskej knižnice. Svoju prezentáciu začali samotným vývinom písma až po súčasnosť a oboznámili nás s činnosťou, aktivitami knižnice. Zaujímavý životný príbeh sme si vypočuli od regionálnej spisovateľky Moniky Tančákovej, ktorá nám zároveň predstavila aj svoju publikačnú činnosť.

     • Karneval 2015
      • Karneval 2015

      • Karneval 2015  - Paletou pestrých masiek sa prezentovali naši žiaci na tohtoročnom karnevale. Porota mala ťažké rozhodovanie spomedzi takmer 23 individuálnych a 6 viacčlenných skupinových masiek vybrať tie najoriginálnejšie. Každá maska si zaslúžila obdiv a uznanie.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou JARABINA
   • zsjarabina@zsjarabina.edu.sk
   • peter.argalas@gmail.com
   • peter.argalas@gmail.com
   • +42152 4284061
   • 065 31 Jarabina 258
 • Fotogaléria

  • Čaro Vianoc v škole
  • Zber papiera
  • Mikuláš
  • Stolnotenisový turnaj
  • Bocianie hniezdo
  • Halová súťaž mladých hasičov - Plavnica
  • „Pasovanie" prvákov
  • Účelové cvičenie a didaktické hry
  • Cesta po Tatranskej magistrále
  • Cezpoľný beh
  • Biologicko - geografická exkurzia
  • Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019