• Novinky

     • Koniec školského roka 2013/2014
      • Koniec školského roka 2013/2014

      • Koniec školského roka 2013/2014

       - sme ukončili slávnostne. Najskôr sa žiaci 9. ročníka rozlúčili s učiteľmi, žiakmi kultúrnym programom, potom riaditeľ školy ocenil najlepších žiakov za výborný prospech, vzorné správanie a reprezentáciu školy. Nakoniec vyučujúci v jednotlivých triedach rozdali žiakom vysvedčenia.

     • Stretnutie s ukrajinskými spisovateľmi
      • Stretnutie s ukrajinskými spisovateľmi

      • Stretnutie s ukrajinskými spisovateľmi 

       7.5.2014 - Dnešný deň bol pre našich žiakov netradičný. Našu školu navštívili významní hostia zo Zväzu Rusínov - Ukrajincov Slovenska - pán predseda Ing.Peter Sokol, podpredseda Mgr.Pavol Bohdan, ukrajinskí spisovatelia - Eva Oleárová a Ivan Jackanin, ktorý je zároveň šéfredaktorom ukraj. časopisu VESELKA, (Jeho predplatiteľmi sú aj naši žiaci) a náš rodák PhDr. Igor Kreta, momentálne žijúci v Prešove. Bola to beseda so žiakmi I. a II. stupňa o knižných publikáciách spomínaných autorov. Porozprávali nám o svojom živote a tvorbe, Igor Kreta si zaspomínal na svoje školské časy v našej škole, v ktorej dokonca aj niekoľko rokov učil. V závere besedy žiaci kládli zvedavé otázky. Hostí pobavil náš kultúrny pozdrav a za odmenu venovali škole niekoľko knižných noviniek.

     • Deň Zeme
      • Deň Zeme

      • Deň Zeme

       Tohto roku sme našu obec zbavovali odpadkov až 2.mája za celkom príjemného a slnečného počasia. Po rozdelení žiakov do niekoľkých skupín sme prešli všetkými ulicami a zákutiami obce. Spoločne sme sa potom stretli na Oblaze a po zaslúženej práci nasledovalo opekanie a relax v prírode.

     • Maslenica 2014
      • Maslenica 2014

      • Maslenica 2014 

       25.2. sme sa po druhýkrát zúčastnili tejto obľúbenej akcie v Podolínci, ktorú organizuje SOŠ sv. K.Hofbauera. Ide o prehliadku ruskej kultúry - piesní, zvykov, tancov, básní, vtipov. Keďže to nebola súťaž, ale prezentácia škôl, žiaci nemali trému a podali naozaj dobré výkony. Ako bonus však ohodnotili aj najlepšie kolektívy a boli sme medzi nimi. Pohostili nás palacinkami a sladkými koláčmi, ktoré sami napiekli. Spoločne vystúpili žiaci z 13 škôl nielen z nášho okresu. Tešíme sa na 5. ročník.

       Čo je Maslenica?

       Rusi Maslenicu oslavujú týždeň, kedy spotrebujú veľa masla, mliečnych výrobkov a rýb. Pripravujú sa na pôst. Je to čas stretnutia s blízkymi a priateľmi. 

     • Karneval 2014
      • Karneval 2014

      • Karneval 2014 

       Tohtoročný karneval v našej škole sa niesol v znamení Valentína. Všetci sa k sebe správali milo a ohľaduplne. Do zábavy sa zapojili individuálne i skupinové masky, ktoré sa prezentovali krátkym vystúpením. O dobrú náladu sa postarala ľudová rozprávačka Araňka a skupina Ščamba, boli sme svedkami uzavretia manželstva dvoch odlišných kultúr.

       Spestrením karnevalu boli učitelia i nepedagogickí zamestnanci, ktorí sa prvýkrát predstavili v maskách. Niektorých dokonca ani žiaci nespoznali. 

       Po náročnom vyhodnotení sme si všetci zatancovali v rytme moderných a ľudových piesní.
     • Zimné radovánky
      • Zimné radovánky

      • Zimné radovánky

       Posledný deň vyučovania v tomto kalendárnom roku sme si spríjemnili programom. Najskôr sa predstavili žiaci 1. stupňa vinšami a koledami, vianočným pásmom pokračovali aj žiaci 2. stupňa.

       Najväčším spestrením bolo vystúpenie hudobnej skupiny ROLLAND z Čirča. Žiaci i učitelia si s nimi zaspievali, zatancovali.

       Na záver muzikanti podstúpili autogramiádu a odprevadili sme ich búrlivým potleskom.

     • Protidrogový festival
      • Protidrogový festival

      • Protidrogový festival

       V rámci PROTIDROGOVÉHO FESTIVALU sme zorganizovali prehliadku Nestville parku v Hniezdnom, kde sme sa oboznámili s históriou regiónu v novej expozícii tradičných ľudových remesiel a históriou liehovarníctva.

     • Halová súťaž mladých hasičov
      • Halová súťaž mladých hasičov

      • Halová súťaž mladých hasičov

       Už 13.ročník tejto súťaže usporiadal Dobrovoľný požiarny zbor v Plavnici. Dve päťčlenné družstvá z našej školy ( dievčenské - P.Derevjaníková, S.Labantová, N.Labantová, T.Kundľová, D.Konevalová, chlapčenské - I.Petrík, M.Zvolanský, M.Firment, D.Vajda, T.Bandy) súťažili v troch disciplínach:

       1. Śtafeta požiarnych dvojíc

       2. Uzlová štafeta

       3. Štafeta 5x25m

     • Zber papiera
      • Zber papiera

      • Zber papiera

       Každoročne organizujeme zber papiera dvakrát.

       V tomto školskom roku sme jesenný zber uzavreli dňa 28.10.2013. Zapojilo sa spolu 20 žiakov a vyzbieralo sa 910kg. vyhodnotenie prebehlo v škole 7.novembra a p.uč. Sikorjáková odmenila školskými potrebami najlepších šiestich.

       1.miesto - M.Potičný (2.roč.) - 206kg

       2.miesto - J.Leškovský (2.roč.) - 102kg

       3.miesto - S.Derevjaníková (2.roč.) - 91kg

       4.miesto - S.Labantová (7.roč.) - 78kg

       5.miesto - A.Mytníková (6.roč.) - 66kg

       6.miesto - M.Derevjaník (2.roč.) - 60kg

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou JARABINA
   • zsjarabina@zsjarabina.edu.sk
   • peter.argalas@gmail.com
   • peter.argalas@gmail.com
   • +42152 4284061
   • 065 31 Jarabina 258
 • Fotogaléria

  • Čaro Vianoc v škole
  • Zber papiera
  • Mikuláš
  • Stolnotenisový turnaj
  • Bocianie hniezdo
  • Halová súťaž mladých hasičov - Plavnica
  • „Pasovanie" prvákov
  • Účelové cvičenie a didaktické hry
  • Cesta po Tatranskej magistrále
  • Cezpoľný beh
  • Biologicko - geografická exkurzia
  • Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019