• Novinky

     • Deň víťazstva nad fašizmom
      • Deň víťazstva nad fašizmom

      • Deň víťazstva nad fašizmom sme si v našej obci pripomenuli 11. mája pietnym aktom pri pomníku padlých v Parku mieru. Po odznení básne, príhovoru a štátnej hymny si žiaci druhého stupňa vypočuli pútavé rozprávanie a prezentáciu s vlastnými fotografiami podpredsedu OblV SZPB v Starej Ľubovni Ing. Ladislava Šlachtovského. Priblížil žiakom kruté a neľútostné podmienky ľudí v koncentračných táboroch.

      • Biologická olympiáda - kategória D

      • Dňa 25. 4. 2018 sa v Centre voľného času v Starej Ľubovni uskutočnilo obvodné kolo 52. ročníka biologickej olympiády – kategória D.  Našu školu úspešne reprezentovali žiačky 6. a 7. ročníka - Petra Derevjaníková a Simona Foltanová. Olympiáda mala tri časti: praktickú, písomnú časť a identifikácia rastlín a  živočíchov. Petra Derevjaníková sa umiestnila na 3. miesteSimona Foltanová na 2. mieste.

       Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

      • Spoznávame kroj našej obce

      • Posolstvo našich predkov, zvyky, miestny dialekt a kroje sa snažíme uchovávať aj pre mladšiu generáciu – žiakov našej školy. 24. apríla sme zorganizovali zaujímavú prednášku pod názvom Spoznávame kroj našej obce, ktorej sa zúčastnili všetci naši žiaci spolu s vyučujúcimi. Prednášajúcim bol PhDr. Ivan Bulík, ktorý všetkým predstavil jednotlivé časti tradičného ženského a mužského kroja, oboznámil nás s materiálmi, z ktorých sa kroj  zhotovuje, s postupom šitia či tkania. Pripravené mal aj staré dobové fotografie Jarabinčanov v krojoch, niektoré až z 19. storočia. Jeho pútavé rozprávanie dopĺňali zážitky a príhody našich dôchodkýň, ktoré prišli oblečené tiež v krojoch. Nechýbala ukážka čepčenia nevesty s typickými jarabinskými piesňami a nakoniec si žiaci mali možnosť vyfarbiť predpripravené obrázky ženského a mužského kroja. Ďakujeme za ústretovú spoluprácu p. I. Bulíkovi a našim dôchodkyniam.  

      • Deň Zeme

      • Každý rok organizujeme v rámci Dňa Zeme aktivity spojené so skrášľovaním našej obce a okolia. Tento rok sme sa rozhodli upraviť a zútulniť okolie našej školy za krásneho slnečného počasia. Šikovné a pracovité ruky našich žiakov, učiteľov a nepedagogických zamestnancov dokázali vyčariť krásne skalky. Naši žiaci nás aj teraz presvedčili, že práca s hrabľami, motykou či metlou im nie je cudzia a pomáhajú aj doma. Sme povďační aj obecnému úradu za materiálnu pomoc pri realizácii nášho Dňa Zeme.

      • Biologická olympiáda

      • Dňa 11. apríla 2018 sa konalo obvodné kolo 52. ročníka  biologickej olympiády kategórie E v Starej Ľubovni. Našu školu pod vedením p. uč. Danici Sikorjákovej úspešne reprezentoval žiak 8. ročníka  Ján Česelka, ktorý obsadil 1. miesto.
        

       Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov aj v krajskom kole.

      • Medzníky 2. svetovej vojny

      • Medzníky 2. svetovej vojny – okresné kolo – 26.03.2018

            V CVČ v Starej Ľubovni sa konal vedomostný kvíz z dejín 1. a 2. svetovej vojny, ktorého organizátorom bol Oblastný výbor SZPB. Kvízu sa zúčastnili trojčlenné družstvá z 8 Základných škôl a 1 družstvo z 8. ročného Gymnázia T. Vansovej okresu Stará Ľubovňa. 

           V priebehu kvízu súťažiaci preukázali dobré až výborné vedomosti slovenských a regionálnych dejín. Na popredných miestach sa umiestnili:

       A) Jednotlivci:

       1. Michal Derevjaník (ZŠ Jarabina)

       2. Šimon Lešiga (ZŠ Komenského, Stará Ľubovňa)

       3. Marek Šulík (ZŠ Ľubotín)

       B) Družstva:

       1. ZŠ Jarabina

       2. ZŠ Komenského, Stará Ľubovňa

       3. ZŠ Ľubotín

     • Deň otvorených dverí
      • Deň otvorených dverí

      • Deň otvorených dverí na malej škole s veľkým srdcom

       „Hoci nás nie je veľa, máme veľké a štedré srdce, ktoré je otvorené pre všetkých.“ V duchu takejto myšlienky sme dňa 16. marca 2018 usporiadali náš veľký DEŇ D na Základnej škole v Jarabine.

        Po otvorení brán našej školy sme si našich hostí uctili starým slovanským zvykom – chlebom a soľou. Najskôr sme začali prezentáciou, ktorá všetkým prítomným sprostredkovala informácie zo života školy, jej minulosť i súčasnosť. Zaujímavosťou bola história našej školy v číslach. Tento rok si pripomenieme 58. výročie existencie terajšej budovy školy. V prezentácii nechýbali fotografie z výchovno-vzdelávacieho procesu a aktivít, ktoré rozvíjajú poznávaciu, osobnostnú a emocionálnu stránku našich žiakov.

       Upevňujeme a uchováme aj zvyky a tradície našich predkov, o čom sa presvedčili aj naši hostia v kultúrnom programe po prezentácii. Spev, tanec, humorné slovo či scénka pobavili všetkých, ktorí účinkujúcich žiakov odmenili veľkým potleskom. Veľmi si vážime aj účasť našich bývalých absolventov, ktorí študujú na vybraných stredných školách a prišli nás podporiť svojím vystúpením. Spomienky na školu sú pre nich stále živé a radi sa k nám vracajú.

       Po malom občerstvení  absolvovali hostia, rodičia a malí predškoláci  ukážky niektorých vyučovacích hodín. Na záver sa tí najmenší zabávali v školskom klube detí, vyrábali si vlastné menovky, ale najviac ich zaujalo maľovanie na tvár. Výsledkom boli ich krásne usmievavé tváričky s podobizňami obľúbených zvieratiek či motívov.

       V príjemnej atmosfére so skvelými ľuďmi a deťmi sme mali pocit, že naša práca nie je zbytočná a naša škola rodinného typu s individuálnym prístupom je miestom, kde sa cítime ako doma.

     • Lyžiarsky výcvik
      • Lyžiarsky výcvik

      • Žiaci 7. a 8. ročníka absolvovali 5-dňový lyžiarsky výcvik v Litmanovej od 12.2 do 16. 2. Počasie im celý týždeň prialo. Tí, ktorí sa nevedeli lyžovať, získali základy pod vedením skúseného inštruktora a tí skúsenejší lyžovali pod vedením p. uč. Argaláša.

     • Kroje
      • Kroje

      • Skutočnosť, že naši žiaci majú úctu k svojim tradíciám a vážia si staršiu generáciu, potvrdzujú rôznymi vystúpeniami a prezentáciou našej kultúry. Do krojov sa obliekajú veľmi radi, a to nielen počas kultúrnych programov.

     • Vianočné zvyky a tradície našej obce
      • Vianočné zvyky a tradície našej obce

      • O tom, aké to bolo v minulosti v Jarabine počas vianočných sviatkov, aké boli zvyky v jednotlivých rodinách a ktoré tradičné pokrmy konzumovali, nám prišli porozprávať naši seniori. Nebolo to však len o rozprávaní, ale aj o ochutnávke vianočných jedál, ktoré nám dôchodkyne pripravili. Nechýbali ani naše koledy. Tie sa v škole rozozvučali v podaní speváčok z folklórnej skupiny POĽANA. Všetkým prítomným seniorom, ktorí nám posledný deň strávený v škole spríjemnili vianočnými pokrmami, koledami, vinšom, srdečne ďakujeme.

     • Zimné radovánky s Rollandom
      • Zimné radovánky s Rollandom

      • Zimné radovánky s Rolladom

       Dnes sme v našej škole zažili nezabudnuteľné chvíle s množstvom emócií.

       Samotnému vystúpeniu hudobnej skupiny z Čirča predchádzalo detské vianočné pásmo, na

       ktorom svoje talenty predviedli malí škôlkari zo susednej obce Litmanová, naši škôlkari i žiaci

       našej školy. Predstavili sa scénkami, koledami, vinšami. Po malom občerstvení sme sa

       všetci spoločne zabávali v tanečnom rytme obľúbených piesní.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou JARABINA
   • zsjarabina@zsjarabina.edu.sk
   • peter.argalas@gmail.com
   • peter.argalas@gmail.com
   • +42152 4284061
   • 065 31 Jarabina 258
 • Fotogaléria

  • Čaro Vianoc v škole
  • Zber papiera
  • Mikuláš
  • Stolnotenisový turnaj
  • Bocianie hniezdo
  • Halová súťaž mladých hasičov - Plavnica
  • „Pasovanie" prvákov
  • Účelové cvičenie a didaktické hry
  • Cesta po Tatranskej magistrále
  • Cezpoľný beh
  • Biologicko - geografická exkurzia
  • Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019