• Novinky

     • Maslenica 2017
      • Maslenica 2017

      • Maslenica 2017

       Dňa 21. februára sme sa zúčastnili na MASLENICI - prezentácii ruskej kultúry v Podolínci, ktorú každoročne organizuje SOŠ sv. K. Hofbauera. Bol to už 7. ročník, na ktorom sa stretli učitelia a žiaci z 12 základných a stredných škôl nášho okresu. Predstavili sme sa ruskými piesňami, tancom a ruskou básňou.

     • Zber papiera
      • Zber papiera

      • Zber papiera

       Zber papiera  -  november  2016

        

       1. miesto :  Jozef Leškovský  /5. ročník/ -  354 kg
       2. miesto:   Slávka Gallyová  /6. ročník/ -  119 kg
       3. miesto:   Petra Derevjaníková  /5. ročník/ - 92 kg

                               Michal Derevjaník/ 8. ročník/ - 92 kg

        

       1. miesto:  Michaela Kovalčík  /4. ročník/ -  81 kg

                  Bibiána Gontkovská  /3. ročník/ - 81 kg

       1. miesto:  Slávka Potičná  /2. ročník/ – 60 kg

        

        

                                       BLAHOŽELÁME!!!

     • Slávnostné otvorenie školského roka
      • Slávnostné otvorenie školského roka

      • Základná škola s materskou školou JARABINA, Jarabina 258, 065 31 Jarabina

       O Z N A M

       Riaditeľ Základnej školy s materskou školou JARABINA, oznamuje rodičom a žiakom školy, že slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 sa uskutoční v areáli školy

       5.9.2016  o  7,45 hod.

       (žiaci si prinesú prezuvky)


       Program:
       •    8,00 hod.  – slávnostné otvorenie školského roka
       •    hymna
       •    príhovor riaditeľa školy
       •    organizačné pokyny triednych učiteľov žiakom v triedach
       •    zápis stravníkov do ŠJ - obedy pre žiakov budú zabezpečené od 6.9.2016

        


            Mgr. Jozef Kovalčík
            riaditeľ školy         

     • Žiaci v ukrajinskom tábore
      • Žiaci v ukrajinskom tábore

      • Žiaci v ukrajinskom tábore

        
       "Hurá na prázdniny", takto sa deti lučia so školou na konci júna a tešia sa na prázdniny naplnené oddychom, pobytmi pri vode, častejším cestovaním, ale i pobytmi v táboroch. V jednom z obľúbených táborov prázdninový čas travila aj skupina detí z Jarabiny v prvý augustový týždeň. Reč je o letnom tábore Plast, ktorý je spojený s letnou školou ukrajinistiky, má už dvadsaťročnú tradíciu a už jednu desiatku rokov sa koná v Zlatej Idke pri Košiciach. Deti z Jarabiny , ale aj deti jarabinských ( a to aj zahraničných) rodákov sa tohto tábora zúčastňujú už niekoľko rokov. Pobyt v tomto tábore si niektoré deti vysúťažili v  umeleckom prednese ukrajinskej poézie a prózy na Festivale drámy a umeleckého slova Alexandra Duchnoviča v Prešove. Tábor je každý rok obohatený niečim novým. Nie sú to iba športové hry, ale aj učenie sa azbuky, tanca,spevu, recitácie, nočné hry v teréne, alebo tkz, deň naopak. Tohto roku boli pozvaní aj ukrajinskí lektori a študenti, ktorí  obohatili program táborových aktivit. Organizátori tábora sa snažia program naplniť aktivitami zameranými na udržiavanie ukrajinsko-rusínskych tradícii, materinskej reči, tradičnými táborovými aktivitami, zaujímavým je aj záverečné vystúpenie pre rodičov detí, ktoré sa každoročne koná v závere tábora, kde deti môžu prezentovat, čo sa v tábore naučili. Jarabinské deti boli nepostradateľnou súčasťou záverečného vystúpenia a  o umelecký zážitok z vystúpenia sa postarali a svoje schopnosti ukázali v podobe moderovania programu, recitovania či spievania. Tohto roku vyzeralo, že tábor sa ani neskončí, deti chceli ešte spievať, tancovať a ťažko sa lúčili...lúčili sa vetou vidíme sa na ďalší rok. " K ťažkému lúčeniu prispieva rodinná atmosféra tábora, súdržnosť, spolupatričnosť, ktoré napĺňajú jeho posolstvo. Dušu táboru dodáva tím, ktorý ho organizuje a ktorý sa o deti stará. Hlavnou organizátorkou tohto tábora je pani Helena Dohovičová, ktorej patrí veľká vďaka za veľmi dobrú organizáciu,ochotu, trpezlivosť a oddanosť. Takisto ďakujeme aj členom "bulavy" a všetkým zainteresovaným, ktorí sa starali o naše deti. 
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou JARABINA
   • zsjarabina@zsjarabina.edu.sk
   • peter.argalas@gmail.com
   • peter.argalas@gmail.com
   • +42152 4284061
   • 065 31 Jarabina 258
 • Fotogaléria

  • Čaro Vianoc v škole
  • Zber papiera
  • Mikuláš
  • Stolnotenisový turnaj
  • Bocianie hniezdo
  • Halová súťaž mladých hasičov - Plavnica
  • „Pasovanie" prvákov
  • Účelové cvičenie a didaktické hry
  • Cesta po Tatranskej magistrále
  • Cezpoľný beh
  • Biologicko - geografická exkurzia
  • Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019