• Výchovné poradenstvo

     • Výchovná poradkyňa: Ing. Danica Sikorjáková

      Kontakt: +42152 4284061, 0907425676

       

      Konzultačné hodiny: pondelok od 11:20 do 12:05 hod.

      /Konzultácie mimo vyhradených hodín možné po dohode./

       

      Základné informácie o stredných školách  - www.svs.edu.sk  /Školské výpočtové stredisko Michalovce/

       

      Dôležité termíny:

      Harmonogram prijímacieho pokračovania v školskom roku 2018-2019

       

       

      Internetové stránky:

      www.nucem.sk   Národný ústav certifikovaných meraní (informácie o Testovaní 9)

      www.upsvar.sk   Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

      www.skolaplus.sk   Edukačný portál

      www.povolania.eu   Sprievodca povolaniami

      www.infoabsolvent.eu   Informačný systém o uplatnení uchádzačov na trhu práce

      www.uips.sk    Ústav informácií a prognóz školstva

      www.modernaskola.sk  Internetový portál pre žiakov, rodičov a učiteľov
       

      www.stredneskoly.sk  

      Najväčšia databáza všetkých škôl na Slovensku (ZŠ, SŠ, VŠ, jazykové, materské, vyššie odborné, ...).Nájdi si najvhodnejšiu strednú školu podľa regiónu alebo podľa odboru štúdia.

      https://cpppapsl.webnode.sk/  Centrum špeciálno-psychologického poradenstva a prevencie v SL                        

      http://www.scsppstaralubovna.sk/uvodna-stranka/     Súkromne centrum špeciálno-pedagogického poradenstva SL

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou JARABINA
   • zsjarabina@zsjarabina.edu.sk
   • peter.argalas@gmail.com
   • peter.argalas@gmail.com
   • +42152 4284061
   • 065 31 Jarabina 258
 • Fotogaléria

  • Čaro Vianoc v škole
  • Zber papiera
  • Mikuláš
  • Stolnotenisový turnaj
  • Bocianie hniezdo
  • Halová súťaž mladých hasičov - Plavnica
  • „Pasovanie" prvákov
  • Účelové cvičenie a didaktické hry
  • Cesta po Tatranskej magistrále
  • Cezpoľný beh
  • Biologicko - geografická exkurzia
  • Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019