• Prečo si vybrať našu školu?

    • Prečo si vybrať našu školu?

                 Školský vzdelávací program pre základné vzdelávanie je rovnaký pre všetkých. Učivo, ktoré musia žiaci zvládnuť, je tiež stanovené. Ale nie je stanovené, akým spôsobom to dosiahnuť.

     • Hoci nás nie je veľa, máme viac chuti, energie a individuálny prístup
     • Sme školou rodinného typu, ktorá sa snaží pomocou efektívnych metód vychovať z našich žiakov osobnosti s vlastným názorom, viesť ich k vzájomnej úcte, tolerancii a empatii
     • Uchovávame zvyky, tradície, kultúrne dedičstvo našich predkov a miestny dialekt
     • Vzhľadom na súčasný trend trhu vyučujeme jeden východný jazyk (ukrajinský) a jeden západný jazyk (anglický)
     • Znížením časovej dotácie ukrajinského jazyka sa posilní anglický jazyk už v 1. ročníku
     • Pre žiakov 1. ročníka poskytneme príspevok v hodnote 100 eur na nákup učebných pomôcok
     • Prevádzku v ŠKD prispôsobíme podľa autobusového spojenia, prípadne podľa iných požiadaviek
     • Organizujeme školu v prírode, lyžiarsky a plavecký výcvik
     • Žiaci sa zapájajú do rôznych súťaží a olympiád, prezentujú sa aj na kultúrno-spoločenských a športových aktivitách obce
     • Spolupracujeme s družobnou školou v Skrudzine v Poľsku – výmenné poznávacie pobyty
     • Naši absolventi majú dobré výsledky vo vyučovacom procese aj počas štúdia na  vybraných stredných školách

      

     Naším cieľom je, aby sa deti dokázali zapojiť do aktívneho života a diania vo svojom okolí, aby boli v živote úspešné, zodpovedné a šťastné, vedeli rešpektovať ostatných, pracovali v kolektíve a poznali svoju identitu. Aký je ten Váš cieľ?

      

     „Na ZŠ v Jarabine mám len pekné spomienky. Nielen na spolužiakov, ale aj na učiteľský zbor, ktorý nám  vždy vedel vyjsť v ústrety. Venovali sa nám naplno, aby sme získali čo najlepšie výsledky. Brali ohľad na to, že sme boli dochádzajúcimi žiakmi a podľa toho nám prispôsobili vyučovanie. Vďaka tejto škole teraz študujem na gymnáziu a ak sa ma niekto spýta, kde som chodila do školy, tak s hrdosťou poviem: „Do Jarabiny."

                                                                                              S. Česelková, Litmanová

                      

                               

                                                                  

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou JARABINA
   • zsjarabina@zsjarabina.edu.sk
   • peter.argalas@gmail.com
   • peter.argalas@gmail.com
   • +42152 4284061
   • 065 31 Jarabina 258
 • Fotogaléria

  • Vianoce s Rollandom
  • Čaro Vianoc v škole
  • Zber papiera
  • Mikuláš
  • Stolnotenisový turnaj
  • Bocianie hniezdo
  • Halová súťaž mladých hasičov - Plavnica
  • „Pasovanie" prvákov
  • Účelové cvičenie a didaktické hry
  • Cesta po Tatranskej magistrále
  • Cezpoľný beh
  • Biologicko - geografická exkurzia