• Rada školy

    • Rada školy

     pri ZŠ s MŠ Jarabina

     Zloženie Rady školy:

     1.

     Mgr. Peter Argaláš

     (predseda RŠ)

     zástupca školy - ZŠ (ped. zamestnanci)

     kontakt: email: peter.argalas@gmail.com

     telefón: +42152 4284061

     2.

     Slávka Gallyová

     (podpredseda RŠ)

     zástupca rodičov - ZŠ

     3.

     Ing. Ľuboš Derevjaník

     zástupca OcÚ

     4.

     Mgr. Dana Sýkorová

     zástupca OcÚ

     5.

     Štefan Sýkora

     zástupca OcÚ

     6.

     Marta Rückschlosová

      

     zástupca školy - MŠ (ped. zamestnanci)

     7.

     Janka Kundľová

     zástupca rodičov - ZŠ

     8.

     Ľubomíra Derevjaníková

     zástupca rodičov - MŠ

     9.

     Alžbeta Česelková

     zástupca školy (nepedag. zamestnanci

      

      

      

      

     Dokumenty: Štatút Rady školy.pdf

                            Zoznam zvolených členov Rady školy.pdf

      

     Zápisnice:  Zápisnica - ustanovujúca schôdza 10.1.2018.pdf

                          Zápisnica - zasadnutie 16.1.2018.pdf

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou JARABINA
   • zsjarabina@zsjarabina.edu.sk
   • peter.argalas@gmail.com
   • peter.argalas@gmail.com
   • +42152 4284061
   • 065 31 Jarabina 258
 • Fotogaléria

  • Vianoce s Rollandom
  • Čaro Vianoc v škole
  • Zber papiera
  • Mikuláš
  • Stolnotenisový turnaj
  • Bocianie hniezdo
  • Halová súťaž mladých hasičov - Plavnica
  • „Pasovanie" prvákov
  • Účelové cvičenie a didaktické hry
  • Cesta po Tatranskej magistrále
  • Cezpoľný beh
  • Biologicko - geografická exkurzia