• Nepedag. zamestnanci

     • Nepedagogickí zamestnanci

     • Ekonomické oddelenie:

      1. Andrea Petriľáková

      Upratovačky:

      1. Janka Lešigová

      2. Alžbeta Česelková

      Kurič - údržbár:

      1. Jozef Derevjaník

      Vedúca jedálne :

      1. Adriana Dicová

      Kuchárky:

      1. Emília Ňaňková 

      2. Viera Derevjaníková

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou JARABINA
   • zsjarabina@zsjarabina.edu.sk
   • peter.argalas@gmail.com
   • peter.argalas@gmail.com
   • +42152 4284061
   • 065 31 Jarabina 258
 • Fotogaléria

  • Vianoce s Rollandom
  • Čaro Vianoc v škole
  • Zber papiera
  • Mikuláš
  • Stolnotenisový turnaj
  • Bocianie hniezdo
  • Halová súťaž mladých hasičov - Plavnica
  • „Pasovanie" prvákov
  • Účelové cvičenie a didaktické hry
  • Cesta po Tatranskej magistrále
  • Cezpoľný beh
  • Biologicko - geografická exkurzia