• Cezpoľný beh Dňa 4.10.2018 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola v Cezpoľnom behu. Školu reprezentovali: Jozef Leškovský, Matej Čokina, Ján Česelka a Natália Pristašová.
     • Biologicko - geografická exkurzia
      V krásny jesenný deň sa žiaci 9. ročníka vybrali na biologicko-geografickú exkurziu do národného parku PIENAP. Po príchode do Lesnice sme kráčali po turistickom chodníku cez prielom, v ktorom bol do skál vrezaný potôčik. Pokračovali sme po kamenistej ceste vedúcej po celej dĺžke Dunajca. Cestou sme videli rôzne živočíchy a rastliny, zároveň sme si zopakovali minerály a horniny. O nich sme sa učili v 8. ročníku.
     • Deň detí Tradičný Deň detí sme tento rok zrealizovali dňa 7. 6. 2018. Zábavné a športové aktivity vystriedalo opekanie a príjemný relax na Oblaze.
     • Mandolíny
      Osem našich žiakov sa odhodlalo na neľahkú úlohu. Ich túžbou je naučiť sa hrať na zaujímavom strunovom hudobnom nástroji – MANDOLÍNE.........

     • Posolstvo našich predkov, zvyky, miestny dialekt a kroje sa snažíme uchovávať aj pre mladšiu generáciu – žiakov našej školy. 24. apríla sme zorganizovali zaujímavú prednášku pod názvom Spoznávame kroj našej obce ....
     • Skutočnosť, že naši žiaci majú úctu k svojim tradíciám a vážia si staršiu generáciu, potvrdzujú rôznymi vystúpeniami a prezentáciou našej kultúry. Do krojov sa obliekajú veľmi radi, a to nielen počas kultúrnych programov.
    • Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, kto prebúdza ducha slobodného myslenia a rozvíja pocit osobnej zodpovednosti.
    • Jan Amos Komenský
    • Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. Učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli. Vedieť nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu
    • Jan Amos Komenský
    • Človek nemiluje deti, pretože sú to deti, ale zamiluje si ich skrze náklonnosť, ktorá vzniká pri ich výchove.
    • Gabriel García Márquez
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Obec Jarabina
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou JARABINA
    • zsjarabina@zsjarabina.edu.sk
    • peter.argalas@gmail.com
    • peter.argalas@gmail.com
    • +42152 4284061
    • 065 31 Jarabina 258
  • Fotogaléria

   • Cezpoľný beh
   • Biologicko - geografická exkurzia
   • Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019
   • Slávnostné ukončenie šk. r. 2017/2018
   • Zber papiera
   • Deň detí
   • Popradské pleso
   • Plavecký výcvik a Škola v prírode v Drienici
   • Materská škola
   • Deň Rodiny
   • Mandolíny
   • Festival drámy a umeleckého slova A. Duchnoviča