Navigácia

Piatok 10. 7. 2020

Kontakt

Základná škola s materskou školou Jarabina

Jarabina 258

065 31 Jarabina

-----------------------------------------------------------

Riaditeľka školy: +42152/4284061

 

 

Konzultačné hodiny učiteľov

Konzultačné hodiny učiteľov

Novinky

  • Slávnostné ukončenie šk. r. 2019/2020

    Slávnostné odovzdávanie vysvedčení prebiehalo v dvoch fázach. Skôr než sa tak stalo, riaditeľka školy, PhDr. Žaneta Štefaniková, poďakovala všetkým zamestnancom, pedagogickým, aj nepedagogickým, ale aj žiakom a ich rodičom za obetavosť a trpezlivosť s akou pristupovali k povinnostiam v týchto ťažkých časoch.

    V prvej fáze sa pani riaditeľka prihovárala žiakom a učiteľom 1. stupňa. Ešte raz sa im poďakovala a zaželala im veľa zdravia a prázdniny plné zážitkov. Ďakovali aj žiaci. Emma Hlinková a Adam Pišta neváhali vyjadriť podporu a uznanie učiteľkám za to, že im po celý rok tak ochotne pomáhali a odovzdávali svoje vedomosti. Za tento hrdinský čin si odvážlivci vyslúžili potlesk, po ktorom sa už všetci rozpŕchli do svojich tried, kde netrpezlivo čakali na svoju vytúženú odmenu „VYSVEDČENIE“.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou JARABINA
    065 31 Jarabina 258
  • +42152 4284061

Fotogaléria