• ZIMNÉ RADOVáNKY S ROLLANDOM Ukončenie kalendárneho roku pred vianočnými prázdninami v našej škole už 5. rok patrí hudobnej skupine ROLLAND z ČIRČA. Žiakov našej školy i deti z MŠ potešili známymi koledami a do tanečného rytmu pokračovali obľúbenými piesňami zo svojho repertoára.
     • Čaro Vianoc v škole
      Predvianočné kúzlo zavládlo aj v našej škole 13. decembra, kedy sa školou rozliehal spev našich kolied, odzneli vinše a pekné priania do nového roku. Svojím vystúpením nás potešili deti z MŠ z obcí Jarabina a Litmanová a naši žiaci sa prezentovali nielen tradičnými zvykmi, ktoré sa snažíme upevňovať, ale aj básňami a piesňami v ukrajinskom, ruskom a anglickom jazyku. Svoju premiéru mali žiaci z mandolínového krúžku, ktorí v s
     • Výsledky zberu papiera - November 2018

      1. miesto: Jozef Leškovský 7. ročník – 384 kg
      2. miesto: Petra Derevjaníková 7. ročník – 226 kg
      3. miesto: Nela Beňová 1. ročník – 105 kg
      4. miesto: Slavomíra Potičná 4. ročník – 98 kg
      5. miesto: Adam Kundľa 2. ročník - 78 kg

      BLAHOŽELÁME !!!

      Ďakujeme rodičom, žiakom, učiteľom a všetkým

      priateľom našej školy!
     • Mikuláš
      Aj do našej školy dnes zavítal Mikuláš, ktorého sprevádzali dvaja anjeli a čert. Deti ukázali, čo v nich je - vinšovali, spievali, recitovali a neminula ich zaslúžená odmena. Všetkým deťom Mikuláš rozdal sladké balíčky a pokračoval vo svojej ceste k ďalším deťom.
     • Stolnotenisový turnaj
      Každoročne sa žiaci zákládných škôl stretávaju v športovej hale v Starej Ľubovni. Zúčastňujú sa stolnotenisového turnaja. Súťažiacimi na turnaji boli aj žiaci našej školy, ktorý nakoniec obsadili 5. miesto.
     • Bocianie hniezdo
      Ľudí v obci Jarabina neďaleko Starej Ľubovne ohrozovalo mimoriadne veľké bocianie hniezdo. Podľa odhadu ochranárov vážilo okolo tony a bola by otázka času, kedy by spadlo. Zdroj: TA3
     • Pasovanie prvákov Naši deviataci sa tento rok zhostili výnimočnej úlohy - pre malých prváčikov pripravili program, aby ich prijali za žiakov našej školy.
     • Účelové cvičenie a didaktické hry
      Príjemné jesenné počasie na futbalovom ihrisku sprevádzalo účelové cvičenia a didaktické hry, ktoré si vyučujúci pripravili pre žiakov 1. a 2. stupňa. Na jednotlivých stanovištiach si žiaci po skupinkách overovali vedomosti z civilnej ochrany, zdravotníckej prípravy, dopravnej výchovy a vyskúšali si aj orientáciu v teréne či streľbu zo vzduchovky.
     • Cesta po Tatranskej magistrále V sobotu 6. 10. 2018 žiaci turistického záujmového útvaru navštívili Vysoké Tatry. Zo Štrbského Plesa po Tatranskej magistrále označenej červenými turistickými značkami sme sa vydali smerom na západ k brehu Jamského plesa. Krátky oddych na brehu Jamského plesa nám spestril výhľad do Podtatranskej kotliny. Jamské pleso je horské pleso v limbovom háji západne od Štrbského plesa. Jeho plocha je 0,67 hektára a maximál
     • Cezpoľný beh Dňa 4.10.2018 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola v Cezpoľnom behu. Školu reprezentovali: Jozef Leškovský, Matej Čokina, Ján Česelka a Natália Pristašová.
     • „Na ZŠ v Jarabine mám len pekné spomienky. Nielen na spolužiakov, ale aj na učiteľský zbor, ktorý nám vždy vedel vyjsť v ústrety. Venovali sa nám naplno, aby sme získali čo najlepšie výsledky. Brali ohľad na to, že sme boli dochádzajúcimi žiakmi a podľa toho nám prispôsobili vyučovanie. Vďaka tejto škole teraz študujem na gymnáziu a ak sa ma niekto spýta, kde som chodila do školy, tak s hrdosťou poviem: „Do Jarabiny."
      S. Česelková, Litmanová
     • Posolstvo našich predkov, zvyky, miestny dialekt a kroje sa snažíme uchovávať aj pre mladšiu generáciu – žiakov našej školy. 24. apríla sme zorganizovali zaujímavú prednášku pod názvom Spoznávame kroj našej obce ....
     • Skutočnosť, že naši žiaci majú úctu k svojim tradíciám a vážia si staršiu generáciu, potvrdzujú rôznymi vystúpeniami a prezentáciou našej kultúry. Do krojov sa obliekajú veľmi radi, a to nielen počas kultúrnych programov.
    • Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, kto prebúdza ducha slobodného myslenia a rozvíja pocit osobnej zodpovednosti.
    • Jan Amos Komenský
    • Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. Učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli. Vedieť nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu
    • Jan Amos Komenský
    • Človek nemiluje deti, pretože sú to deti, ale zamiluje si ich skrze náklonnosť, ktorá vzniká pri ich výchove.
    • Gabriel García Márquez
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Obec Jarabina
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou JARABINA
    • zsjarabina@zsjarabina.edu.sk
    • peter.argalas@gmail.com
    • peter.argalas@gmail.com
    • +42152 4284061
    • 065 31 Jarabina 258
  • Fotogaléria

   • Vianoce s Rollandom
   • Čaro Vianoc v škole
   • Zber papiera
   • Mikuláš
   • Stolnotenisový turnaj
   • Bocianie hniezdo
   • Halová súťaž mladých hasičov - Plavnica
   • „Pasovanie" prvákov
   • Účelové cvičenie a didaktické hry
   • Cesta po Tatranskej magistrále
   • Cezpoľný beh
   • Biologicko - geografická exkurzia