• Novinky

     • Účelové cvičenie a didaktické hry
      • Účelové cvičenie a didaktické hry

      • Príjemné jesenné počasie na futbalovom ihrisku sprevádzalo účelové cvičenia a didaktické hry, ktoré si vyučujúci pripravili pre žiakov 1. a 2. stupňa. Na jednotlivých stanovištiach si žiaci po skupinkách overovali vedomosti z civilnej ochrany, zdravotníckej prípravy, dopravnej výchovy a vyskúšali si aj orientáciu v teréne či streľbu zo vzduchovky.

     • Cesta po Tatranskej magistrále
      • Cesta po Tatranskej magistrále

      • V sobotu 6. 10. 2018 žiaci turistického záujmového útvaru navštívili Vysoké Tatry. Zo  Štrbského  Plesa po Tatranskej magistrále označenej červenými turistickými značkami sme sa vydali smerom na západ k brehu Jamského plesa. Krátky oddych na brehu Jamského plesa nám spestril výhľad do Podtatranskej kotliny. Jamské pleso je horské pleso v limbovom háji západne od Štrbského plesa. Jeho plocha je 0,67 hektára a maximálna hĺbka 4,2 metra. Nachádza sa vo Važeckej doline pri Tatranskej magistrále pod predvrcholom Jamy, po ktorom nesie aj názov.

                                                                                                   

                                                                                                  D. Sikorjáková

                                                                                           žiaci záujmového útvaru

     • Cezpoľný beh
      • Cezpoľný beh

      • Dňa 4.10.2018 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola v cezpoľnom behu. Školu reprezentovali: Jozef Leškovský, Matej Čokina, Ján Česelka a Natália Pristašová.

      • Biologicko - geografická exkurzia

      • V krásny jesenný deň sa žiaci 9. ročníka vybrali na biologicko-geografickú exkurziu do  národného parku PIENAP. Po príchode do Lesnice sme kráčali po turistickom chodníku cez prielom, v ktorom bol do skál vrezaný potôčik. Pokračovali sme po kamenistej ceste vedúcej po celej dĺžke Dunajca. Cestou sme videli rôzne živočíchy a rastliny, zároveň sme si zopakovali minerály a horniny. O nich sme sa učili v 8. ročníku. Cestu nám spríjemňoval vtáčí spev a milí turisti, ktorí sa plavili po Dunajci na pltiach. Na nezabudnuteľné chvíle nám zostanú spomienky a krásne fotografie čarovnej prírody.

        

                                                                           žiaci 9. ročníka

                                                                            uč. Danica Sikorjáková

      • Zber papiera

      • Výsledky  zberu  papiera    -   Jún  2018

        

       1. miesto: Alexandra Dzadiková              2. ročník –  373 kg
       2. miesto: Petra Derevjaníková               6. ročník –  331 kg
       3. miesto: Jozef  Leškovský                     6. ročník –  265 kg
       4. miesto: Gabriela Kovalčíková              1. ročník  –   95 kg
       5. miesto: Lukas Derevjaník                    1. ročník  –   47 kg

              

        

       BLAHOŽELÁME !!!

     • Deň detí
      • Deň detí

      • Tradičný Deň detí sme tento rok zrealizovali dňa 7. 6. 2018. Zábavné a športové aktivity vystriedalo opekanie a príjemný relax na Oblaze.

     • Popradské pleso
      • Popradské pleso

      • Sobotný deň každý trávi po svojom. Sobota 2. júna bola pre nás, žiakov turistického krúžku, netradičná. Rozhodli sme sa ju tráviť aktívne. Ráno sme vstávali skôr ako zvyčajne, aby sme stihli vlak do POPRADU a odtiaľ na POPRADSKÉ  PLESO. Vybavení teplým oblečením, niečím na zahryznutie a malým vreckovým sme sa vybrali do našich veľhôr. Prechádzka v nenáročnom teréne, ktorá viedla zo stanice POPRADSKÉ PLESO, bola úžasným zážitkom. Počasie nás trošku potrápilo, ale mierny dáždik nám neuškodil, skôr nás potužil. Zamestnanci horského hotela -  POPRADSKÉ PLESO, ktorý leží v MENGUSOVSKEJ DOLINE 1500 m n. m., si pre deti pripravili prekvapenie v podobe súťaží, maľovania na tvár a sladkých odmien. Ťažko sa nám odtiaľ odchádzalo.

       Príjemným zážitkom bola aj príroda a okolité skaly pri návrate smerom na ŠTRBSKÉ PLESO.  Urobili sme kopec fotiek, aby sme sa mohli s vami o náš krásny deň podeliť.

        

       Žiaci turistického krúžku a pani učiteľka  Danica Sikorjáková

     • Deň Rodiny
      • Deň Rodiny

      • V kinosále nášho kultúrneho domu sa v nedeľu 27. mája stretli rodiny viacerých generácií. Pri príležitosti Dňa rodiny sme sa prezentovali kultúrnym programom. Najskôr vystúpili  deti z materskej školy, potom žiaci zo základnej školy. Spev, tanec, folklórne pásmo vystriedali humorné anekdoty a príbehy našej rodáčky - spisovateľky Justíny Maťašovskej (podané žiakmi 6. ročníka) a zábavná scénka z prostredia nemocnice (žiaci 8. ročníka). Aj tento rok sme chceli poukázať na to, aká je funkcia rodiny dôležitá a nenahraditeľná.

     • Mandolíny
      • Mandolíny

      • Osem našich žiakov sa odhodlalo na neľahkú úlohu. Ich túžbou je naučiť sa hrať na zaujímavom strunovom hudobnom  nástroji – MANDOLÍNE.

       Na pomoc nám prišli niektorí skúsení členovia folklórneho súboru z Kamienky pod vedením Ing. Martina Karaša a trpezlivo ich viedli krok za krokom. Najskôr bola výmena strún, potom ladenie a teraz prebieha samotný nácvik.

       Siedmich chlapcov a jedno odvážne dievča čaká ešte veľa práce, ale ich túžba a snaha naučiť sa hrať na mandolíne je naozaj veľká.

       Členom folklórneho súboru Barvinok, ktorí nám ochotne pomáhajú s nácvikom, srdečne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

      • Festival drámy a umeleckého slova A. Duchnoviča

      • V dňoch 9. – 10. mája 2018 sa šiesti naši žiaci zúčastnili krajského kola v ukrajinskom prednese pod názvom Festival drámy a umeleckého slova A. Duchnoviča v Prešove. Umelecké texty poézie a prózy v jednotlivých kategóriách odzneli počas dvoch dní a predstavili sa nimi okrem našich žiakov aj žiaci zo Šarišského Jastrabia, Spojenej školy T. Ševčenka z Prešova, žiaci zo Sniny a z Uble v Centre ukrajinskej kultúry v Prešove. Na druhý deň v Divadle A. Duchnoviča sa prezentovali herci z  Mukačeva divadelným spracovaním hry M. Twaina – Tom Sawyer. Po príjemnom umeleckom zážitku nasledovalo vyhodnotenie súťažnej prehliadky. Z našej školy sa umiestnili:

        

       1.kategória (poézia) – 1. miesto – Bibiána Gontkovská (4. ročník)

       2.kategória  (próza) – 3. miesto – Sophia Derevjaníková (6. ročník)

       3.kategória (poézia) – 2. miesto – Tímea Kundľová (9. ročník)

       3.kategória (próza) – 1. miesto – Martin Štefanik (8. ročník)

        

       Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme!

     • Deň víťazstva nad fašizmom
      • Deň víťazstva nad fašizmom

      • Deň víťazstva nad fašizmom sme si v našej obci pripomenuli 11. mája pietnym aktom pri pomníku padlých v Parku mieru. Po odznení básne, príhovoru a štátnej hymny si žiaci druhého stupňa vypočuli pútavé rozprávanie a prezentáciu s vlastnými fotografiami podpredsedu OblV SZPB v Starej Ľubovni Ing. Ladislava Šlachtovského. Priblížil žiakom kruté a neľútostné podmienky ľudí v koncentračných táboroch.

      • Biologická olympiáda - kategória D

      • Dňa 25. 4. 2018 sa v Centre voľného času v Starej Ľubovni uskutočnilo obvodné kolo 52. ročníka biologickej olympiády – kategória D.  Našu školu úspešne reprezentovali žiačky 6. a 7. ročníka - Petra Derevjaníková a Simona Foltanová. Olympiáda mala tri časti: praktickú, písomnú časť a identifikácia rastlín a  živočíchov. Petra Derevjaníková sa umiestnila na 3. miesteSimona Foltanová na 2. mieste.

       Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

      • Spoznávame kroj našej obce

      • Posolstvo našich predkov, zvyky, miestny dialekt a kroje sa snažíme uchovávať aj pre mladšiu generáciu – žiakov našej školy. 24. apríla sme zorganizovali zaujímavú prednášku pod názvom Spoznávame kroj našej obce, ktorej sa zúčastnili všetci naši žiaci spolu s vyučujúcimi. Prednášajúcim bol PhDr. Ivan Bulík, ktorý všetkým predstavil jednotlivé časti tradičného ženského a mužského kroja, oboznámil nás s materiálmi, z ktorých sa kroj  zhotovuje, s postupom šitia či tkania. Pripravené mal aj staré dobové fotografie Jarabinčanov v krojoch, niektoré až z 19. storočia. Jeho pútavé rozprávanie dopĺňali zážitky a príhody našich dôchodkýň, ktoré prišli oblečené tiež v krojoch. Nechýbala ukážka čepčenia nevesty s typickými jarabinskými piesňami a nakoniec si žiaci mali možnosť vyfarbiť predpripravené obrázky ženského a mužského kroja. Ďakujeme za ústretovú spoluprácu p. I. Bulíkovi a našim dôchodkyniam.  

      • Deň Zeme

      • Každý rok organizujeme v rámci Dňa Zeme aktivity spojené so skrášľovaním našej obce a okolia. Tento rok sme sa rozhodli upraviť a zútulniť okolie našej školy za krásneho slnečného počasia. Šikovné a pracovité ruky našich žiakov, učiteľov a nepedagogických zamestnancov dokázali vyčariť krásne skalky. Naši žiaci nás aj teraz presvedčili, že práca s hrabľami, motykou či metlou im nie je cudzia a pomáhajú aj doma. Sme povďační aj obecnému úradu za materiálnu pomoc pri realizácii nášho Dňa Zeme.

      • Biologická olympiáda

      • Dňa 11. apríla 2018 sa konalo obvodné kolo 52. ročníka  biologickej olympiády kategórie E v Starej Ľubovni. Našu školu pod vedením p. uč. Danici Sikorjákovej úspešne reprezentoval žiak 8. ročníka  Ján Česelka, ktorý obsadil 1. miesto.
        

       Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov aj v krajskom kole.

      • Medzníky 2. svetovej vojny

      • Medzníky 2. svetovej vojny – okresné kolo – 26.03.2018

            V CVČ v Starej Ľubovni sa konal vedomostný kvíz z dejín 1. a 2. svetovej vojny, ktorého organizátorom bol Oblastný výbor SZPB. Kvízu sa zúčastnili trojčlenné družstvá z 8 Základných škôl a 1 družstvo z 8. ročného Gymnázia T. Vansovej okresu Stará Ľubovňa. 

           V priebehu kvízu súťažiaci preukázali dobré až výborné vedomosti slovenských a regionálnych dejín. Na popredných miestach sa umiestnili:

       A) Jednotlivci:

       1. Michal Derevjaník (ZŠ Jarabina)

       2. Šimon Lešiga (ZŠ Komenského, Stará Ľubovňa)

       3. Marek Šulík (ZŠ Ľubotín)

       B) Družstva:

       1. ZŠ Jarabina

       2. ZŠ Komenského, Stará Ľubovňa

       3. ZŠ Ľubotín

     • Deň otvorených dverí
      • Deň otvorených dverí

      • Deň otvorených dverí na malej škole s veľkým srdcom

       „Hoci nás nie je veľa, máme veľké a štedré srdce, ktoré je otvorené pre všetkých.“ V duchu takejto myšlienky sme dňa 16. marca 2018 usporiadali náš veľký DEŇ D na Základnej škole v Jarabine.

        Po otvorení brán našej školy sme si našich hostí uctili starým slovanským zvykom – chlebom a soľou. Najskôr sme začali prezentáciou, ktorá všetkým prítomným sprostredkovala informácie zo života školy, jej minulosť i súčasnosť. Zaujímavosťou bola história našej školy v číslach. Tento rok si pripomenieme 58. výročie existencie terajšej budovy školy. V prezentácii nechýbali fotografie z výchovno-vzdelávacieho procesu a aktivít, ktoré rozvíjajú poznávaciu, osobnostnú a emocionálnu stránku našich žiakov.

       Upevňujeme a uchováme aj zvyky a tradície našich predkov, o čom sa presvedčili aj naši hostia v kultúrnom programe po prezentácii. Spev, tanec, humorné slovo či scénka pobavili všetkých, ktorí účinkujúcich žiakov odmenili veľkým potleskom. Veľmi si vážime aj účasť našich bývalých absolventov, ktorí študujú na vybraných stredných školách a prišli nás podporiť svojím vystúpením. Spomienky na školu sú pre nich stále živé a radi sa k nám vracajú.

       Po malom občerstvení  absolvovali hostia, rodičia a malí predškoláci  ukážky niektorých vyučovacích hodín. Na záver sa tí najmenší zabávali v školskom klube detí, vyrábali si vlastné menovky, ale najviac ich zaujalo maľovanie na tvár. Výsledkom boli ich krásne usmievavé tváričky s podobizňami obľúbených zvieratiek či motívov.

       V príjemnej atmosfére so skvelými ľuďmi a deťmi sme mali pocit, že naša práca nie je zbytočná a naša škola rodinného typu s individuálnym prístupom je miestom, kde sa cítime ako doma.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou JARABINA
   • zsjarabina@zsjarabina.edu.sk
   • peter.argalas@gmail.com
   • peter.argalas@gmail.com
   • +42152 4284061
   • 065 31 Jarabina 258
 • Fotogaléria

  • Účelové cvičenie a didaktické hry
  • Cesta po Tatranskej magistrále
  • Cezpoľný beh
  • Biologicko - geografická exkurzia
  • Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019
  • Slávnostné ukončenie šk. r. 2017/2018
  • Zber papiera
  • Deň detí
  • Popradské pleso
  • Plavecký výcvik a Škola v prírode v Drienici
  • Materská škola
  • Deň Rodiny