Ochrana osobných údajov

Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Pomáhame vtáčikom

        So žiakmi tretieho a štvrtého ročníka sme si pripomenuli potrebu chrániť prírodu. Na pracovnom vyučovaní sme pre vtáčiky, ktoré majú cez zimu problém zohnať potravu, vyrobili niekoľko originálnych kŕmidiel. Rolky z papiera sme natreli bravčovou masťou a obalili rôznymi druhmi semiačok. Keď naše kŕmidlá stuhli a boli hotové, rozvešali sme ich po stromoch v areáli školy.

       Chceme, aby žiakov táto aktivita oslovila aj do budúcnosti, lebo nechceme prichádzať o vtáctvo, ba práve naopak. 

 • Zimná vychádzka do prírody

 • ZBER PAPIERA

  Aj tento rok sa žiaci našej školy zapojili do zberu papiera.

  Spoločnými silami sme vyzbierali viac ako 1 800 kg. Všetkým zúčastneným ďakujeme a výhercom srdečne blahoželáme.

  1.miesto: Marco Gally

  2.miesto: Michal Sikorjak

  3.miesto: Hlinka Tobias, Hlinková Lenka, Hlinková Emma, Repková Lea Michaela

 • Oznam

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  nástup do školy po vianočných prázdninách pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ je dňa 10.1.2022 (pondelok). Otvorená bude aj prevádzka materskej školy, školskej jedálne a ŠKD.

  Prosíme Vás, aby ste svoje deti deň pred nástupom do školy (v nedeľu) otestovali a informáciu o použití testu poslali cez EDUPAGE.  

  V novom roku Vám prajeme pevné zdravie, šťastie, veľa úspechov a radosti z každodenných maličkostí!

   

 • Predvianočná nálada

     Celý týždeň sa niesol v pokojnej predvianočnej nálade, ktorá začala zdobením stromčeka a vyvrcholila varením detského punču. Ten si pre žiakov prvého stupňa pripravili ich triedne učiteľky ako spoločné prekvapenie a odmenu za ich slušné správanie. Žiaci si vychutnali aj oblátky s medom a porozprávali o zvykoch a tradíciách, ktoré prevládajú v ich rodinách.

     Sviatočnú atmosféru dotvorilo aj nahrávanie vianočného programu za sprievodu pána harmonikára, ktorý neváhal a pomohol tak vyniknúť krásnym hlasom našich žiakov. Na program sa všetci tešíme a veríme, že v januári sa opäť stretneme v plnom počte.

     Prajeme všetkým krásne prežitie vianočných sviatkov, plné radosti a spokojnosti, veľa síl a energie v roku 2022.

                                                        VESELÉ VIANOCE!

   

   

   

  VIANOČNÝ ČAS

   

  Keď zasadnú všetci k štedrovečernému stolu,

  zahoďme spory a tešme sa spolu.

  Obdarujme rodičov, dedkov aj babky

  a nezabudnime ani na svoje kamarátky.

   

  Radosť, šťastie a lásku si prajeme,

  no ZDRAVIE je to, čo teraz všetci chceme.

  Nehľaďme už na rok plný bolesti,

  ved prichádza nový, bohatý na možnosti.

   

  Tešme sa v tento vianočný čas,

  nech pokoj a láska prebýva v nás!

   

   

 • Sladké pečenie medovníčkov s našimi najmenšími v MŠ

 • Privítanie Mikuláša v našej škole

  Tak ako každý rok, aj tento, si na nás svätý Mikuláš spomenul a zavítal medzi nás. A ako býva dobrým zvykom, dorazil v sprievode svojich pomocníkov anjela a čerta. So svojimi vernými pomocníkmi navštívil všetky triedy na prvom stupni. V triedach už nedočkavo čakali naše poslušné detičky, ktoré sa zapojili do rozhovoru s Mikulášom, ba dokonca mu aj zaspievali a zarecitovali. Kto poslúchal mamku, ocka, na každého darček počká, ubezpečovali deti  anjel i Mikuláš. Za ich snahu sa im Mikuláš sladko odvďačil a vyčaroval úsmev na tvárach všetkých detí. Milý Mikuláš, príď k nám o rok zas!

   

 • Sv. Mikuláš v našej škôlke

  Dnes navštívil sv. Mikuláš so svojimi pomocníkmi - čertom a anjelom, naše deti a potešil ich svojimi darčekmi. Ďakujeme Mikuláš.

 • Mikulášsky darček pre zdravotníkov

  Aj tento rok sme sa rozhodli potešiť zdravotníkov, tentoraz Oddelenie dlhodobo chorých/COVID oddelenie v Starej Ľubovni. 

  Naša pani upratovačka Janka Lešigová ušila bavlnené chirurgické čiapky pre zamestnancov spomínaného oddelenia. 

  Potešili sme ich aj chutnými maškrtami. Veď ja MIKULÁŠ!

  Ďakujeme im za ich obetavú a namáhavú prácu, ktorá si vyžaduje plné nasadenie, veľa trpezlivosti, empatie, energie a síl.

 • AKTUÁLNY OZNAM

  Na základe rozhodnutia RÚVZ v Starej Ľubovni – vyhláška 281 zo dňa 02. 12. 2021, sa nariaďuje obmedzenie pre 2. stupeň základných škôl so zákazom prezenčného vzdelávania od 06. 12. 2021 do 17. 12. 2021. Títo žiaci pokračujú v dištančnej výučbe.

  V prezenčnom vzdelávaní od 06. 12. 2021  do 17. 12. 2021 pokračujú žiaci 1. stupňa a otvorená bude aj prevádzka materskej školy.

  Žiadame rodičov žiakov 1. stupňa, aby ich pred nástupom do školy 06. 12. 2021 otestovali Ag testom a informáciu o jeho použití poslali na EDUPAGE. Zároveň prosíme o odoslanie tlačiva o bezpríznakovosti žiaka.

   

  Ďakujeme za pochopenie.

   

 • Vzájomná výmena záložiek do kníh

  Tak, už sa aj naši žiaci dočkali záložiek do kníh z projektu ,,Záložka spája školy". Ďakujeme Spojenej škole T. Ševčenka v Prešove za krásne práce, ktoré nám urobili veľkú radosť. A na oplátku aj naši žiaci 1. stupňa poslali záložky svojim rovesníkom do Prešova.

   

   

 • GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA – školské kolo

   Dňa 24.11.2021 sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády - kategória G. Zúčastnilo sa ho 6 žiakov  5. ročníka. Všetci zúčastnení žiaci boli úspešní riešitelia. Do obvodného kola postúpili prví 2 žiaci. Najlepšie výsledky dosiahli :

  1. miesto: Lukáš Saloň
  2. miesto: Lukas Derevjaník
  3. miesto: Laura Sikorjaková    

  B L A H O Ž E L Á M E!

   

 • Dôležitý oznam

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Jarabine oznamuje, že z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov (28%)  a v súvislosti vysokého percenta pozitívnych žiakov nie je možné zabezpečiť prezenčnú výučbu v škole, preto všetci žiaci 1. a 2. stupňa prechádzajú na dištančnú výučbu  od 29. 11. 2021 (pondelok) do 03. 12. 2021 (piatok) vrátane.

  Výchovno-vzdelávací proces v jednotlivých ročníkoch bude prebiehať podľa rozvrhu a pokynov triednych učiteľov.

  Ďakujeme za pochopenie.

 • OZNAM

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Jarabine oznamuje, že z dôvodu prevencie šírenia COVID-19 v našej škole žiaci 1. a 4. ročníka prechádzajú na dištančnú výučbu od 29. 11. 2021 (pondelok) do 03. 12. 2021 (piatok) vrátane. 

  Žiaci 2. a 3. ročníka pokračujú prezenčnou výučbou v škole.

  Ďakujeme za pochopenie.

 • OZNAM

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Jarabine oznamuje, že z dôvodu prevencie šírenia COVID-19 v našej škole žiaci 5.,6.,7.,8. ročníka  prechádzajú na dištančnú výučbu od 22. 11. 2021 (pondelok) do 29. 11. 2021 (pondelok) vrátane.

 • OZNAM

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Jarabine oznamuje:

  - o nariadení karanténneho opatrenia pre žiakov 5.,6.,7.,8. ročníka, 5 učiteľov a 3 žiakov z ŠKD z dôvodu pozitívneho PCR testovaného zamestnanca školy.

  Karanténne opatrenie pre žiakov, ktorí absolvujú PCR testovanie, je nariadené v trvaní 7 dní - t.j. do 11.11. 2021 (vrátane).

  Karanténne opatrenie pre žiakov, ktorí neabsolvujú PCR testovanie, je nariadené v trvaní 10 dní - t.j. do 14. 11. 2021 (vrátane).

  Výchovno-vzdelávací proces bude prebiehať dištančnou formou do 12. 11. 2021 (vrátane).

  Vzhľadom na zvýšenú chorobnosť učiteľov na 1. stupni bude výchovno-vzdelávací proces pre žiakov 1., 2., 3., 4. ročníka pokračovať dištančnou formou do 12. 11. 2021 (vrátane).

  Všetci žiaci sú odhlásení z obedov v školskej jedálni.

  Dňa 09. 11. 2021 (utorok) so súhlasom zriaďovateľa sa obnovuje prevádzka v MŠ.

 • Dôležitý oznam

  Vážení rodičia,

  vzhľadom na prevenciu šírenia COVID-19 v našej škole budú všetci žiaci 1. a 2. stupňa dňa 08. 11. 2021 (pondelok) pokračovať vo výučbe dištančnou formou (z domu) podľa rozvrhu hodín.

  O priebehu vyučovania v nasledujúcich dňoch Vás budeme informovať zajtra.

  Prevádzka MŠ bude 08. 11. 2021 (pondelok) tiež prerušená.

  Ďakujeme za pochopenie.

 • Aktivita v exteriéri

  Keďže podporujeme fyzickú aktivitu našich žiakov aj v exteriéri, dnes v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu žiaci 2. stupňa vyčistili od odpadkov okolie Oblazu.

  Chránime a vážime si našu prírodu a okolie!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou JARABINA
  065 31 Jarabina 258
 • +42152 4284061

Fotogaléria