Ochrana osobných údajov

Navigácia

 • Oznámenie o prerušení prevádzky v MŠ

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Jarabine oznamuje, že na základe usmernenia RÚVZ v Starej Ľubovni a so súhlasom zriaďovateľa bude od 03. 11. 2021 do 08. 11. 2021 prerušená prevádzka v MŠ z dôvodu vysokej chorobnosti detí.

 • Dôležitý oznam

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Jarabine oznamuje o nariadení karanténneho opatrenia pre žiakov 3. ročníka a žiakov ŠKD, okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény (prekonané ochorenie COVID-19) z dôvodu pozitívnej PCR testovanej žiačky 3. ročníka.

  Karanténne opatrenie pre žiakov, ktorí absolvujú PCR testovanie, je nariadené v trvaní 7 dní - t.j. od 28.10. 2021 do 03.11. 2021 (vrátane).

  Karanténne opatrenie pre žiakov, ktorí neabsolvujú PCR testovanie, je nariadené v trvaní 10 dní - t.j. od 28.10. 2021 do 06.11. 2021 (vrátane).

 • Jesenné dary prírody

       Pani jeseň nefarbí len listy stromov, ale aj oblečenie učiteľov a žiakov našej školy. Dnes sa jej podarilo zafarbiť ho červenou, oranžovou, hnedou a žltou farbou.

       Tieto jesenné farby nás sprevádzali celý deň, ktorý bol venovaný výrobe kreatívnych výtvorov zhotovených prevažne z prírodných materiálov. Žiaci využívali najmä šišky, gaštany, listy, ale aj škrupiny z orechov, ba dokonca aj mach. Niektorí použili igelit, plast a zúžitkovali aj staré látky. Výsledkom tohto snaženia boli nádherné práce žiakov v podobe vencov, ikebán, výkresov s jesennou tematikou, ale našla by sa medzi nimi aj lesná torta či nový spolužiak Krištof.

         Za vytvorené práce veľmi pekne ďakujeme a prajeme všetkým krásne jesenné prázdniny!

 • "Šarkaniáda"

  Keďže počasie nám prialo a vietor dobre fúkal, bol to ideálny čas na púšťanie šarkanov.

 • Zber papiera

 • Abecedný deň s druhákmi

  Naši druháci zažili v rámci vyučovania netradičný deň. Hravou formou sa venovali zoraďovaniu písmen, rôznych slov, medzi nimi napríklad aj vlastných mien, podľa abecedného poradia.  Precvičovanie a zdokonaľovanie sa počas 14. októbra odohrávalo v rámci štyroch stanovíšť  s rozličnými zadaniami. 

  Ako sa počas zážitkovo-edukačného dňa ukázalo, podobné spôsoby si s našimi deťmi radi zopakujeme. 

 • Oznam

  Vážení rodičia,

  od 11. 10. 2021 /pondelok/ sa obnovuje vyučovací proces pre 1. stupeň prezenčnou formou v škole. Žiakom, ktorým RÚVZ v Starej Ľubovni nariadil karanténu dlhšie, sa riadia ich usmerneniami.

  Prosíme Vás, aby ste v prvý deň nástupu žiakov do školy predložili VYHLÁSENIE  O BEZPRÍZNAKOVOSTI, alebo ho poslali cez Edupage.

  Ďakujeme za pochopenie.

 • Dôležitý oznam

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Jarabine oznamuje, že od 04. 10. 2021 do 08. 10. 2021 (vrátane) je nariadené karanténne opatrenie pre žiakov celého 1. stupňa (1.roč., 2.roč., 3. roč., 4. roč.) z dôvodu Ag pozitívnych žiakov na 1. stupni.

  Žiaci sa budú vzdelávať dištančnou formou z domu podľa inštrukcií triednych učiteľov.

  Zároveň Vám oznamujeme, že prevádzka MŠ bude od 5. 10. 2021 do 8. 10. 2021 /vrátane/ z organizačno-prevádzkových dôvodov do 13:00 hod.

  Za pochopenie ďakujeme.

   

   

   

 • Projektové práce z geografie

  Žiaci 5.ročníka si pripravili projekty z geografie na tému „SLNEČNÁ SÚSTAVA“.  Na výrobu svojich projektov použili rôzne materiály a formy, pričom svoje predstavy o danej téme zhmotnili a preniesli tak slnečnú sústavu do našej školy.  

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Otvorenie nového školského roka

  Po dvojmesačnom oddychu sme konečne obsadili svoje miesta a mohli tak privítať žiakov našej školy. Prváčikov sprevádzaných rodičmi privítala p. riaditeľka spolu so starostkou našej obce, žiakov ostatných ročníkov ich triedne učiteľky. Žiakom a učiteľom prajeme veľa úspechov, chuti a elánu do nových dní školského roka 2021/2022.

 • Oznam

  Vážení rodičia,

  prevádzka školskej jedálne pre základnú školu bude od 3. 9. 2021 (piatok)

  a prevádzka ŠKD bude z prevádzkovo-organizačných dôvodov od

  6. 9. 20201 (pondelok). 

  Ďakujeme za pochopenie.

 • Oznam

   

  Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

   

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Jarabina oznamuje, že slávnostné otvorenie nového školského roka sa uskutoční dňa 2. septembra 2021 (štvrtok) o 9:00 hod. v budove základnej školy.

   

  Uvítacie triednické hodiny budú len v jednotlivých triedach s triednym učiteľom. Žiaci 1. ročníka budú mať uvítaciu hodinu vo svojej triede s triednou učiteľkou v sprievode rodiča.

   

  Je potrebné priniesť si prezuvky a rúška.

 • Rozlúčka žiakov 9.ročníka

 • Oznam

  Vážení rodičia,

  ukončenie šk. roka 2020/2021 pre 1. - 8. ročník sa uskutoční individuálne po triedach s triednou učiteľkou dňa 30. 6. 2021 v čase od 9:00 hod. do 10:00 hod. bez obeda v školskej jedálni. V prípade potreby odprevadíme deti z Litmanovej na autobusovú zastávku pri ZŠ o 10:10 hod. 

  Ďakujeme za pochopenie.

 • Dopravná výchova v MŠ

  Našu materskú školu navštívil pán policajt Milan Ženčuch, ktorý naším deťom vysvetlil ako sa majú správať na ceste aj mimo nej, ukázal im dopravné značky, semafor, pomôcky, ktoré používajú policajti. Pustil im poučnú prezentáciu o policajných zásahoch s psami a koňmi. Na rozlúčku im zapol policajný maják, ktorý deti veľmi potešil. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

 • Háčkované hračky - MŠ

   Deti MŠ navštívila pani Terézia Saloňová dôchodkyňa našej obce, ktorá vyhačkovala deťom nádherné hračky,     za čo jej veľmi pekne ďakujeme.

 • Deti MŠ v telocvični

  Počas nepriaznivého počasia, strávime s deťmi čas v našej telocvični. Takto sa deti zabavia a zároveň aj zacvičia.

 • MŠ - Divadielko Slniečko

  Dňa 25. mája 2021 navštívilo našu materskú školu Divadielko Slniečko. Deti sa zapájali do programu (spievali, rozprávali, ukazovali), ktorý bol na tému:" Ako si mám upratať svoju izbu ". Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

 • Vyučovacia hodina technickej výchovy

  Žiaci našej školy pracujú aj na školskom záhone, kde pestujeme zeleninu, okrasné kvety a liečivé byliny. Zhotovili sme si aj drevené kompostovisko.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou JARABINA
  065 31 Jarabina 258
 • +42152 4284061

Fotogaléria