• Materská škola

     • Materská škola

     • Materská škola

      Dňa 1. septembra 1948 bola v Jarabine zriadená Materská škola (budova bývalej Nižnej školy, terajší Park Mieru). V roku 1968 bola prevádzka premiestnená do priestorov Vyšnej školy, terajší Klub dôchodcov). MŠ vtedy navštevovalo 33 detí, ktorým sa podávala celodenná strava. Keďže sa v školskom roku 1974/75 zvýšil počet detí na 42, v MŠ pracovali 4 učiteľky. S výstavbou novej budovy Detských jasieľ a Materskej školy sa začalo už v roku 1979 v akcii "Z" (za pomoci miestnych občanov a JRD). Dňa 20.12.1984 bolo slávnostné otvorenie novej budovy Detských jasieľ a Materskej školy. Detské jasle a Materská škola boli zrušené DJ a v prevádzke zostali len 2 triedy MŠ. Z dôvodu zníženia počtu detí v školskom roku 1998/99 zostala v prevádzke už len jedna trieda MŠ, kde pracovala jedna učiteľka s riaditeľkou. V školskom roku 2006/2007 navštevovalo MŠ 24 detí. Učiteľky MŠ vo výchove používajú rusínsky, slovenský a ukrajinský jazyk. Prostredníctvom našich jarabinských (rusínskych) či ukrajinských piesní a tancov posilňujú citový vzťah k rodine, blízkym ľuďom, dedine, rodnej krajine. Utvárajú predstavu detí o regionálnych ľudových tradíciách a zvykoch, zúčastňujú sa akcií obce a podľa potreby usporadúvajú kultúrny program pre občanov obce.

       

      Zamestnanci:

       

      Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ : Anna Sukovatá

      Učiteľka: Marta Rückschlosová

       

       

       

       

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou JARABINA
   • zsjarabina@zsjarabina.edu.sk
   • peter.argalas@gmail.com
   • peter.argalas@gmail.com
   • +42152 4284061
   • 065 31 Jarabina 258
 • Fotogaléria

  • Čaro Vianoc v škole
  • Zber papiera
  • Mikuláš
  • Stolnotenisový turnaj
  • Bocianie hniezdo
  • Halová súťaž mladých hasičov - Plavnica
  • „Pasovanie" prvákov
  • Účelové cvičenie a didaktické hry
  • Cesta po Tatranskej magistrále
  • Cezpoľný beh
  • Biologicko - geografická exkurzia
  • Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019