Ochrana osobných údajov

Navigácia

Materská škola

Materská škola

Materská škola

Dňa 1. septembra 1948 bola v Jarabine zriadená Materská škola (budova bývalej Nižnej školy, terajší Park Mieru). V roku 1968 bola prevádzka premiestnená do priestorov Vyšnej školy, terajší Klub dôchodcov). MŠ vtedy navštevovalo 33 detí, ktorým sa podávala celodenná strava. Keďže sa v školskom roku 1974/75 zvýšil počet detí na 42, v MŠ pracovali 4 učiteľky. S výstavbou novej budovy Detských jasieľ a Materskej školy sa začalo už v roku 1979 v akcii "Z" (za pomoci miestnych občanov a JRD). Dňa 20.12.1984 bolo slávnostné otvorenie novej budovy Detských jasieľ a Materskej školy. Detské jasle a Materská škola boli zrušené DJ a v prevádzke zostali len 2 triedy MŠ. Z dôvodu zníženia počtu detí v školskom roku 1998/99 zostala v prevádzke už len jedna trieda MŠ, kde pracovala jedna učiteľka s riaditeľkou. V školskom roku 2006/2007 navštevovalo MŠ 24 detí. Učiteľky MŠ vo výchove používajú rusínsky, slovenský a ukrajinský jazyk. Prostredníctvom našich jarabinských (rusínskych) či ukrajinských piesní a tancov posilňujú citový vzťah k rodine, blízkym ľuďom, dedine, rodnej krajine. Utvárajú predstavu detí o regionálnych ľudových tradíciách a zvykoch, zúčastňujú sa akcií obce a podľa potreby usporadúvajú kultúrny program pre občanov obce.

 

Zamestnanci:

 

Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ : Anna Sukovatá

Učiteľka: Zlatica Šlampiaková

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou JARABINA
    065 31 Jarabina 258
  • +42152 4284061

Fotogaléria