• Oznamy

     • Oznamy

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Jarabina oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

      poskytuje

      z organizačných dôvodov žiakom 1. – 9. ročníka Základnej školy s materskou školou Jarabina riaditeľské voľno dňa 28. marca 2018.

      Zároveň oznamujeme rodičom, že prevádzka materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne bude dňa 28. marca 2018 prerušená.

      V tomto dni sa uskutoční porada a školenie týkajúce sa BOZP, etického kódexu zamestnancov a interných smerníc školy pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

       

      Jarabina 19. marca 2018

       

                                                                                                                                                                       Mgr. Jozef Kovalčík

                                                                                                                                                                              riaditeľ školy

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou JARABINA
   • zsjarabina@zsjarabina.edu.sk
   • peter.argalas@gmail.com
   • peter.argalas@gmail.com
   • +42152 4284061
   • 065 31 Jarabina 258
 • Fotogaléria

  • Účelové cvičenie a didaktické hry
  • Cesta po Tatranskej magistrále
  • Cezpoľný beh
  • Biologicko - geografická exkurzia
  • Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019
  • Slávnostné ukončenie šk. r. 2017/2018
  • Zber papiera
  • Deň detí
  • Popradské pleso
  • Plavecký výcvik a Škola v prírode v Drienici
  • Materská škola
  • Deň Rodiny