• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
  Faktúra 1/12 Zemný plyn 612,00 s DPH 902718 04.01.2012 SPP a.s. Základná škola s materskou školou Jarabina
  Faktúra DF2016/179 vodné a stočné. 31,37 s DPH 06.12.2016 VEOLIA voda Základná škola s materskou školou Jarabina
  Faktúra DF2016/192 BZPO s PZS 12/2016. 48,00 s DPH 18.12.2016 LIVONEC SK, s. r. o. Základná škola s materskou školou Jarabina
  Faktúra DF2016/191 obedy 11/2016. 59,10 s DPH 15.12.2016 Školská jedáleň Základná škola s materskou školou Jarabina
  Faktúra DF2016/190 obedy 11/2016. 240,34 s DPH 15.12.2016 Školská jedáleň Základná škola s materskou školou Jarabina
  Faktúra DF2016/189 vodné a stočné. 28,75 s DPH 15.12.2016 VEOLIA voda Základná škola s materskou školou Jarabina
  Faktúra DF2016/188 vodné a stočné. 130,73 s DPH 15.12.2016 VEOLIA voda Základná škola s materskou školou Jarabina
  Faktúra DF2016/187 elektrina 11/2016. 375,47 s DPH 12.12.2016 VSE a.s. Základná škola s materskou školou Jarabina
  Faktúra DF2016/186 BRKO. 30,00 s DPH 15.12.2016 EKOS s.r.o. Základná škola s materskou školou Jarabina
  Faktúra DF2016/185 BZPO s PZS 11/2016. 48,00 s DPH 08.12.2016 LIVONEC SK, s. r. o. Základná škola s materskou školou Jarabina
  Faktúra DF2016/184 telefón. 34,00 s DPH 07.12.2016 T Com/Slovac Telecom Základná škola s materskou školou Jarabina
  Faktúra DF2016/183 virtuálna knižnica. 6,64 s DPH 08.12.2016 Komensky s.r.o Základná škola s materskou školou Jarabina
  Faktúra DF2016/182 plyn. 1 762.00 s DPH 06.12.2016 RWE Gas Slovensko, s. r. o. Základná škola s materskou školou Jarabina
  Faktúra DF2016/181 učebné pomôcky. 85,87 s DPH 06.12.2016 KP plus, s. r. o. Základná škola s materskou školou Jarabina
  Faktúra DF2016/180 vodné a stočné. 190,86 s DPH 06.12.2016 VEOLIA voda Základná škola s materskou školou Jarabina
  Faktúra DF2016/178 revízia a odborná obhliadka komínov ZŠ. 34,66 s DPH 06.12.2016 Kmeč Karol Kominárstvo Základná škola s materskou školou Jarabina
  Faktúra DF2016/194 obedy 12/2016. 173,24 s DPH 22.12.2016 Školská jedáleň Základná škola s materskou školou Jarabina
  Faktúra DF2016/177 revízia a odborná obhliadka komínov MŠ. 40,49 s DPH 06.12.2016 Kmeč Karol Kominárstvo Základná škola s materskou školou Jarabina
  Faktúra DF2016/176 revízia elektroinštalácie a bleskozvodu ZŠ. 597,58 s DPH 21.11.2016 Jozef Janoščík - montáž el. zariadení Základná škola s materskou školou Jarabina
  Faktúra DF2016/175 materiál. 79,68 s DPH 23.11.2016 Inštala Nova spol.s r.o. Základná škola s materskou školou Jarabina
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2255
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou JARABINA
   • zsjarabina@zsjarabina.edu.sk
   • peter.argalas@gmail.com
   • peter.argalas@gmail.com
   • +42152 4284061
   • 065 31 Jarabina 258
 • Fotogaléria

  • Vianoce s Rollandom
  • Čaro Vianoc v škole
  • Zber papiera
  • Mikuláš
  • Stolnotenisový turnaj
  • Bocianie hniezdo
  • Halová súťaž mladých hasičov - Plavnica
  • „Pasovanie" prvákov
  • Účelové cvičenie a didaktické hry
  • Cesta po Tatranskej magistrále
  • Cezpoľný beh
  • Biologicko - geografická exkurzia